Goldmarie 82®

Charakterystyka odmiany

HODOWCA: W. Kordes’ Söhne 1984

KOLOR: złoto-żółty

WYSOKOŚĆ / SZEROKOŚĆ: 60 / 40 cm

WYPEŁNIENIE / Ø KWIATU: ●●○ / 7 cm

ZAPACH: ●○○

ODPORNOŚĆ NA MĄCZNIAKA:

CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI: ●●

ZIMOTRWAŁOŚĆ: ●●○

Klasyczna złoto żółta odmiana róży rabatowej o zwartym pokroju. Często kwitnąca. Kwiaty półpełne.